(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Цей електронний договір купівлі-продажу товару є документом та офіційною пропозицією (публічною офертою) магазину (далі по тексту - Продавець) про продаж товарів, розміщених на сайті (https://matroluxe.org.ua) та в торговому залі (далі Магазин).

Він укладений відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію» та інших законодавчих актів України та є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. Цей договір є офіційною пропозицією Продавця укласти його з будь-якою фізичною та юридичною особою (далі іменується «Покупець»). За посиланням на ст 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року №103 Продавець пропонує за умови цього договору (офертою) фізичним та юридичним особам при купівлі товару. З моменту оформлення на сайті Покупцем замовлення або замовлення по телефону Договір набуває чинності. Цей Договір вважається укладеним з моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на товари.

1. Терміни, що використовуються в договорі

1. Сайт - веб-сайт, інтернет-сторінка, що належить Продавцю; Інтернет-магазин та інтернет-сторінка розташована за адресою https://matroluxe.org.ua

2. Оферта – це пропозиція продавця, що адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 ЦКУ, укласти з ним договір на умовах, передбачених цим договором. Оферта набуває юридичної сили та чинності з моменту її розміщення на Сайті.

3. Акцепт (ухвалення) - надання Покупцем повної та безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених ним, що оформляється одним із способів:

3.1. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовою інформацією про замовлення Товару на телефонні номери, вказані на Сайті;

3.2. шляхом відправки електронного повідомлення Покупцем (замовлення Товару) за допомогою системи, розміщеної на Сайті;

3.3. шляхом оформлення замовлення на сайті в режимі он-лайн.

3.4. усного замовлення Товару по телефону або в офісі магазину;

4. Продавець – це юридична чи фізична особа або фізична особа-підприємець, що реалізує товари та/або послуги через Сайт. Для здійснення продажу Товарів Продавець має право залучати третіх осіб на підставі відповідних договорів. Про залучення третьої особи Продавець повідомляє Користувача під час продажу Товару/ надання Послуги.

5. Адміністрація Сайту – Продавець та менеджери , треті особи, що діють від імені та в інтересах Продавця для забезпечення роботи Сайту та здійснення продаж Товару.

6. Клієнти інтернет магазину та відвідувачі Сайту - особи, що відвідали Сайт без мети розміщення Замовлення та з зацікавленням щодо купівлі Товару.

7. Замовлення - перелік Товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення на Сайті або замовлення будь-яким іншим способом, яким Покупець хоче придбати у Продавця; належним чином оформлений запит, перелік товарів , які вказані Покупцем для придбання Товарів, вибраних на Сайті, з зазначенням їх точних даних та кількості.

8. Покупець – Користувач або клієнт, що розмістив та оформив належним чином замовлення на Сайті з метою придбання товару, не пов'язаною із здійсненням підприємницької діяльності чи отриманням грошової вигоди.

9. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки, перевізника Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем (адреса доставки), на умовах, визначених домовленістю Сторін.

10. Істотний недолік Товару – недолік , який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Виробника товару, і після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця обставин.

2. Загальні положення

Згідно ст. 641 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг Покупець здійснює акцепт даної оферти (укладає договір публічної оферти).

Ухвалення (акцепт) Договору означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх його умов без будь-яких винятків і обмежень. Покупець відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепту) Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на сайті Виконавця. Покупець, який приймає пропозицію Виконавця укласти Договір підтверджує, що він свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України та є рівноважним з угодою, підписаною сторонами, і вважається, що Покупець ознайомився і згоден з умовами публічної оферти. Договір прирівнюється на підставі ч.2 ст. 642 ГК України до Сторонам укладати двостороннього письмового Договору на умовах, викладених в цій публічній оферті.

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов. Текст Договору публічної оферти розміщено в куточку споживача, а також на сайті магазину Продавця.

3. Предмет договору та обов'язки Сторін

Предметом Договору є можливість надання доступу Користувачеві до інтернет-сервісу та купувати для особистих та інших потреб товари, представлені в каталозі Сайту; оформити замовлення Товарів з каталогу, розміщеному на Сайті, в розмірах та з характеристиками, що відрізняються від стандартних, розміщених на Сайті (далі - Товар з індивідуальними характеристиками та індивідуальними параметрами).

Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим договором. Продавець має право змінювати асортимент Товару, змінювати товарні позиції на Сайті без будь-яких попередніх додаткових повідомлень Користувачів. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті. Цей Договір розповсюджується на всі види Товарів, представлених на Сайті та в каталозі.

Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями по Товару, порядком розірвання цього Договору. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни на Товари та послуги, оголошувати та скасовувати будь-які знижки, змінювати акційні товари та проводити чи застосовувати маркетингові заходи без попереднього повідомлення Покупця. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про товар, який продається за умовами цього Договору, а саме про його: формою, розмірами, зовнішній вигляд, дизайні, кольорі, як, характеристиками матеріалу, з якого Товар проведений і інформації про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

Продавець не є виробником Товарів та розміщує на Сайті інформацію, надану виробниками Товару. Продавець не несе повну відповідальність за надання Покупцем неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

4. Порядок оплати і поставки товару

1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній

валюті України, одним із зазначених способів:

 • шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківськими реквізитами, вказаними в рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

 • за допомогою терміналів ПАТ КБ «ПриватБанк»;

 • оплата через Приват24;

 • оплата перевізнику.

Продавець не несе відповідальності за коректну роботу платіжних систем та сервісів.

Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця. Покупець зобов'язується оплатити повну вартість товару (100%) в день отримання Товару при наявності замовленого Товару на складі Продавця. У разі відсутності Товару на складі Продавця оплата Товару здійснюється в наступному порядку:

 • Покупець зобов'язується оплатити 50% (п'ятдесяти відсотків) вартості Товару протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту Замовлення;

 • Покупець зобов'язується оплатити решту вартості товару, не пізніше дня отримання товару;

Для повної або часткової оплати вартості Товару на розрахунковий рахунок Покупець повинен повідомити про це Продавця при оформленні замовлення. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники магазину і/або кур'єр, і/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати товару.

У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право не надавати Товар, призупинити або повністю не виконати взяті на себе зобов'язання і при цьому не нести відповідальності за можливі наслідки таких дій. При цьому Продавець інформує Покупця про їх настання і пропонує можливі шляхи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем. Поставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка і оплата».

Товар відпускається Продавцем Покупцеві в заводській оригінальній упаковці від Виробника товару відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін). Тара повинна забезпечувати збереження товарів при їх транспортуванні і зберіганні. Доставка Товару може здійснюватися безпосередньо Продавцем або кур'єрською або експедиторської службою, а також самостійно Покупцем зі складу або магазину Продавця. Відправка Товару здійснюється Продавцем у робочі дні у разі наявності Товару. Оскільки Товар виготовляється за замовленням Покупця, дати відправлення конкретного Товару можуть відрізнятись в залежності від Товару, виробника, відстані між Покупцем та Продавцем тощо. Покупцю повідомляється про орієнтовні дати відправки конкретного Товару при оформленні Замовлення. Продавець залишає за собою право змінювати графік надсилання Замовлень на свій розсуд без додаткового повідомлення Покупця, однак зобов'язується інформувати Покупця на його вимогу про статус здійснення Замовлення. У разі доставки Товару Продавцем, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторської службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю до будинку Покупця протягом терміну, узгодженого з Покупцем. Послуги виносу на поверх у вартість товару та експедиторські послуги не входять. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент повного розрахунку з Продавцем.

5. Гарантія та порядок розгляду претензій

У разі, якщо Товар, получений Покупцем вимагає гарантійного ремонту, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця. Гарантійний ремонт здійснюється у порядку та на умовах, визначених у гарантійному листі та цьому договорі. Для здійснення гарантійного ремонту Покупець надсилає Товар та відповідні документи Продавцю або виробнику (за згодою Продавця).

Гарантійний термін експлуатації Товару вказується в гарантійному талоні. Продавець гарантує працездатність Товару відповідно до його технічних характеристик протягом усього гарантійного терміну експлуатації, крім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зберігання і порушення умов експлуатації. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право звернутись до Продавця з проханням посприяти у вирішенні проблеми з Виробником. У разі виявлення істотних недоліків Товару після прийому Товару Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення. Товар не підлягає гарантійному ремонту, якщо Покупець проводив самостійний ремонт та/або ремонт із залученням третіх осіб, або використовував матрац не за призначенням. Цей пункт не обмежує підстав для відмови в гарантійному ремонті.

Для кожного конкретного Товару умови гарантійного ремонту зазначені у гарантійному листі (талоні), який надається Продавцем разом з Товаром. Розгляд претензій Покупця відбувається згідно зі ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та публічним порядком встановленим Продавцем на сайті.

6. Обмін і повернення товару

Покупець зобов'язується не знімати оригінальну упаковку з Товару, оскільки з моменту зняття оригінальної упаковки Товар набуває статусу такого, що використовувався, та не може бути прийнятий та надалі реалізований Продавцем як новий. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» Товар належної якості (без дефектів) можна обміняти або повернути протягом 14 днів, з дня покупки за умови виконання наступних умов та зобов'язань:

 • товар не був зібраний, складений або монтований;

 • збережений товарний вигляд і споживчі властивості Товару;

 • збережена та непошкоджена оригінальна упаковка, маркування, наклейки, ярлики;

 • є товарний чек чи накладна.

Випадки обміну товару:

 • товар чи деталі товару пошкоджені, з дефектами цей випадок підлягає безкоштовній заміні Товару чи деталей товару на нові протягом 40-ти робочих днів;

 • пошкоджені деталі, певні елементи підлягає заміні пошкоджених деталей за рахунок Виробника;

 • товар не відповідає заявленим Виробником характеристикам - не той колір, форма, розмір інше підлягає безкоштовній заміні протягом 30-х(тридцяти) днів або доставці за рахунок Виробника.

Товари, які не підлягають обміну та поверненню:

 • товар використовувався не за призначенням або з порушенням правил експлуатації;

 • товар має пошкодження та дефекти, спричинені сторонніми предметами, рідинами чи тваринами не з вини виробника;

 • товар має дефекти в результаті неправильного транспортування чи зберігання;

 • монтаж, ремонт або демонтаж здійснювався з порушеннями вимог виробника та інструкції;

 • товар розпакований, пошкоджена заводська упаковка, пошкоджена етикетка, є сліди користування,втрачена вакуумна упаковка (стосується вакуумно-скручених матраців та ролл-матраців ),матраци, що виготовлялись на персональне замовлення, матраци індивідуальних та нестандартних розмірів і форм не підлягають поверненню та обміну.

 • товари з розпродажу, виставкових залів магазинів та придбані за акційними цінами;

 • товари пухо-перові та з їх замінників, наматрацники, підматрацники, ковдри, подушки та матраци - це товари особистої гігієни, контактують безпосередньо з тілом людини обміну та поверненню не підлягають.

 • меблі, які виготовлялися під індивідуальне замовлення та належать до груп особистого користування - в т.ч. в певній тканини, в певних нестандартних розмірах, кольорах і т.д. - матраци - ковдри – подушки. У разі відмови від замовлення покупець оплачує вартість доставки в дві сторони.

7. Вирішення спорів

Всі суперечки і розбіжності, які виникли або можуть виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Покупця. Заява Покупця розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання. У разі, якщо ситуацію не вирішено в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право на звернення до суду за місцем знаходження Продавця.

8. Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по Публічного договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. У разі порушення термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується оплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

9. Термін дії договору та порядок його дострокового розірвання.

Договір набирає законної сили з моменту його акцепту Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Сторонами. Публічний договір може бути достроково припинено:

 • за взаємною згодою Сторін за рішенням суду;

 • в разі виникнення обставин непередбачуваних обставин (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного та уповноваженого ним органу;

 • при відсутності Товару в наявності (на складі) і відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром;

 • сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару, після оплати вартості Товару та оформлення замовлення такого Товару Продавцем у виробника.

10. Заключні положення

Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі. Цей Договір укладається шляхом акцепту Покупцем цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору, на умовах, передбачених цим Договором без підписання Сторонами. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) знайомий з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

Покупець надає свою згоду на обробку, зберігання та передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних продавця, виключно з метою, передбачених цим Договором, суб'єктам, пов'язаних з реалізацією цієї мети. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

 

Магазин https://matroluxe.org.ua